REGULAMIN UMÓW SPRZEDAŻY SKLEPU INTERNETOWEGO KOGEN.COM.PL

§ 1 INFORMACJE OGÓLNE

Regulamin określa zasady obowiązujące w stosunku do umów sprzedaży w sklepie internetowym prowadzonym pod adresem www.kogen.com.pl przez Kogen Sp. z o. o. z siedzibą w Częstochowie, ul. Wieluńska 28, 42-217 Częstochowa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Częstochowie, XVII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000505297, kapitał zakładowy 50 000 zł, NIP 9492196768 („Sprzedawca”).

Do kontaktów z Klientami udostępniamy adres poczty elektronicznej: biuro@kogen.com.pl

§ 2 SPOSÓB I TERMIN ZAPŁATY

 1. Wszystkie ceny towarów podawane są w PLN i są cenami brutto, zawierającymi już podatek VAT. 
 2. Klient może wybrać następujące formy płatności:
  1. płatność za pomocą systemu płatności elektronicznych Przelewy24 PayPro S.A. ul. Pastelowa 8, 60-198 Poznań,
  2. płatność kartą płatniczą (kredytową) – Visa, MasterCard,
  3. płatność przelewem bankowym,
   Dane konta:  Santander Bank Polska 61 1090 1795 0000 0001 3143 6629
   Kogen sp. z o.o.
   ul. Wieluńska 28
   42-217 Częstochowa
  4. płatność za pobraniem,
  5. płatność przy odbiorze osobistym w siedzibie Kogen Sp. z o.o.
 3. Termin zapłaty:
  1. przy płatności kartą lub za pomocą systemu błyskawicznych płatności elektronicznych, od razu po złożeniu zamówienia, Klient jest przerzucany na stronę pozwalającą na dokonanie płatności i wówczas następuje zapłata. W razie niedokonania zapłaty od razu powinna ona nastąpić nie później niż 7 dni roboczych od zawarcia umowy;
  2. przy płatności przelewem, zapłata powinna nastąpić nie później niż 7 dni roboczych od zawarcia umowy.
  3. przy wysyłce za pobraniem, zapłata następuje w momencie odbierania towaru;
  4. w przypadku odbioru osobistego, zapłata następuje podczas odbioru. Odbiór powinien nastąpić w terminie 7 dni roboczych od zawarcia umowy.

§ 3 SPOSÓB I TERMINY SPEŁNIENIA ŚWIADCZENIA

 1. Przy odbiorze osobistym termin spełnienia świadczenia następuje w momencie odbioru towaru przez Klienta, co powinno nastąpić w terminie 7 dni roboczych. Odbiór osobisty jest możliwy w dni robocze, w godzinach od 8:00-16:00, w punkcie: Kogen Sp z o.o. ul. Wieluńska 28, 42-217 Częstochowa
 2. W pozostałych przypadkach termin dostawy jest zależny od wybranej przez Klienta metody płatności.
 3. Sklep nadaje przesyłki w dni robocze, w ciągu 48 godzin od złożenia zamówienia przy płatności za pobraniem, a w ciągu 48 godzin od otrzymania zapłaty przy pozostałych formach płatności. Dni wolne od pracy przerywają bieg tego terminu.
 4. Przesyłki są doręczane w 1-2 dni robocze po dniu nadania.

§ 4 KOSZTY DOSTAWY

 1. Koszty dostawy na terenie Polski:
  1. przesyłka kurierska: 9,99 zł
  2. przesyłka kurierska za pobraniem – 16,99 zł
  3. paczkomat 9,99 zł
 2. Koszty dostawy za granicę są ustalane indywidualnie – prosimy o kontakt. 

§ 5 REKLAMACJE

 1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczenia rzeczy bez wad.
 2. Reklamacje mogą być składane elektronicznie na adres internetowy biuro@kogen.com.pl lub pisemnie na adres Sprzedawcy.
 3. Reklamacja powinna zawierać: dane Klienta, wystarczające do kontaktu, informacje wystarczające do identyfikacji zamówienia, którego dotyczy reklamacja oraz treść samej reklamacji.
 4. W przypadku reklamacji złożonej przez Klienta, który jest konsumentem lub jest traktowany przez prawo na równi z konsumentami, Sprzedawca ustosunkuje się do niej w ciągu 14 dni.
 5. W przypadku reklamacji złożonej przez Klienta, który nie jest konsumentem ani nie jest traktowany przez prawo na równi z konsumentami, termin ten może zostać przedłużony, jeśli będzie to uzasadnione.
 6. Zgłaszający reklamację może też dochodzić swych praw na zasadach ogólnych korzystając z sądowych, a w przypadku zgody obu stron – pozasądowych, metod rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Platforma ODR znajduje się pod poniższym adresem: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=PL

§ 6 PRAWO DO ODSTĄPIENIA DLA KONSUMENTÓW I OSÓB TRAKTOWANYCH PRZEZ PRAWO NA RÓWNI Z KONSUMENTAMI

 1. Prawo do odstąpienia nie przysługuje, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu, ponieważ przedmiotem świadczenia jest „rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych” (zgodnie z art. 38 pkt 5 ustawy o prawach konsumenta).
 2. Konsumentom (oraz osobom, którym przysługują w tej kwestii prawa na równi z konsumentami) którzy nie otworzyli opakowania, przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zgodnie z informacją zawartą w załączniku do Regulaminu.

§ 7 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

W stosunku do Klientów, którzy nie są konsumentami ani nie przysługują im w tej kwestii prawa na równi z konsumentami, sądem właściwym do rozstrzygania wszelkich sporów jest sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy.

Pouczenie od odstąpienia od umowy

Prawo odstąpienia od umowy – mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas:

Kogen Sp. z o.o.
ul. Wieluńska 28, 42-217 Częstochowa
biuro@kogen.com.pl

o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną).

Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia do umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposób płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba, że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie, w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Proszę odesłać rzeczy na wskazany adres:

Kogen Sp. z o.o.
ul. Wieluńska 28, 42-217 Częstochowa

niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni.

Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

REGULAMIN USŁUG ŚWIADCZONYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

DOSTĘPNOŚCI SKLEPU INTERNETOWEGO KOGEN.COM.PL

§1 Postanowienia ogólne

 1. Administratorem Sklepu internetowego, prowadzonego pod adresem www.kogen.com.pl („Sklep”) jest Kogen Sp. z o. o. z siedzibą w Częstochowie, ul. Wieluńska 28, 42-217 Częstochowa, spółka wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Częstochowie, XVII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000505297, kapitał zakładowy 50 000 zł, NIP 9492196768 („Administrator”).
 2. Do kontaktów z Użytkownikami udostępniamy adres poczty elektronicznej: biuro@kogen.com.pl
 3. Administrator udostępnia możliwość korzystania z usług Sklepu bezpłatnie.

§2 Rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną

W ramach usług Administrator:

 • umożliwia przeglądanie stron Sklepu, w tym oglądanie produktów z opisami oraz innych materiałów zamieszczonych na stronach Sklepu;
 • umożliwia wkładanie wybranych produktów do koszyka i wyjmowanie ich;
 • umożliwia wybór sposobu dostawy;
 • umożliwia przeliczanie kwot przy zmianie produktów w koszyku lub zmianie wybranego sposobu dostawy;
 • technicznie umożliwia zawieranie w drodze elektronicznej umów sprzedaży ze Sprzedającym, którym jest Administrator, co normuje odrębny regulamin.

§3 Warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną

 1. Sklep jest dostępny w wersji otwartej. Każdy użytkownik Internetu może do niego swobodnie wchodzić i wychodzić. Umowa jest zawarta w momencie wejścia do sklepu, a rozwiązana w momencie wyjścia.
 2. Jedynie w przypadku włożenia produktów do koszyka i niewyjęcia ich przed wyjściem, umowa jest rozwiązywana automatycznie po upływie utraty ważności „ciasteczka” utrzymującego koszyk, o ile Użytkownik nie zakończy jej wcześniej, opróżniając koszyk i wychodząc ze Sklepu.

§4 Wymagania techniczne do korzystania ze stron Sklepu

 1. Aby korzystać ze stron Sklepu, Użytkownik powinien dysponować sprzętem komputerowym spełniającym następujące wymagania techniczne: komputer z internetową przeglądarką WWW obsługującą technologie cookies oraz JavaScript.
 2. Korzystanie z usług udostępnianych w ramach stron Sklepu wymaga spełniania następujących warunków technicznych, niezbędnych do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Administrator: dostęp do Internetu.
 3. Do szczególnych zagrożeń związanych z korzystaniem przez Użytkowników ze stron Sklepu, z uwagi na fakt, że sklep znajduje się w sieci Internet, należy korzystanie z niego bez stosowania zabezpieczeń opisanych w dokumentacji przeglądarki internetowej. Dotyczy to w szczególności mechanizmów rozszerzających możliwości przeglądarek o funkcje wykraczające poza standard HTML. W przypadku nieprawidłowej konfiguracji zabezpieczeń przeglądarki istnieje też możliwość przechwycenia danych przesyłanych z i do serwera WWW. Ponadto korzystanie ze stron Sklepu wymaga udostępnienia podstawowych informacji o komputerze Użytkownika, takich jak: adres IP, domena, adres poprzednio odwiedzanej strony internetowej, używana przez Użytkownika przeglądarka oraz system operacyjny.
 4. Usługi Sklepu są bezpłatne. Jednak przypominamy, że Sklep działa w Internecie, zatem dodatkowym kosztem, jaki Użytkownik może ponieść w związku z korzystaniem z niego, jest koszt połączenia z Internetem, którego wysokość jest zależna od czasu trwania połączenia i taryfy stosowanej przez operatora sieci, z której Użytkownik korzysta.
 5. Zakazuje się dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

§5 Procedura rozpatrywania reklamacji

 1. Reklamacje dotyczące korzystania ze stron internetowych Sklepu mogą być składane Administratorowi na adres e-mail: biuro@kogen.com.pl
 2. W reklamacji wystarczy podać informacje pozwalające na identyfikację osoby składającej reklamację, informacje umożliwiające kontakt z tą osobą (adres poczty elektronicznej) oraz samą treść reklamacji i ew. na potwierdzenie zawartych w niej twierdzeń (np. screeny).
 3. Odpowiedź zostanie udzielona w ciągu maksymalnie 30 dni.
 4. W przypadku braku akceptacji przez zgłaszającego reklamację stanowiska Administratora, zgłaszający reklamację może dochodzić swych praw na zasadach ogólnych, korzystając z sądowych metod dochodzenia roszczeń, a w przypadku zgody obu stron – z pozasądowych metod rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/ istnieje platforma ODR – internetowego rozstrzygania sporów między konsumentami a przedsiębiorcami.
 5. W stosunku do Użytkowników, którzy nie są konsumentami ani nie przysługują im w tej kwestii prawa na równi z konsumentami, sądem właściwym do rozstrzygania sporów jest sąd właściwy dla siedziby Administratora.

§6 Odstąpienie od umowy

Wprawdzie Użytkownik może w każdej chwili samodzielnie zakończyć korzystanie z usługi, o czym mowa wyżej, jednak zgodnie z przepisami informujemy, że istnieje również możliwość odstąpienia od umowy, zgodnie z pouczeniem poniżej.

POUCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY
Dotyczy tylko konsumentów oraz osób objętych w tej kwestii ochroną konsumencką.

Prawo odstąpienia od umowy: mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia zawarcia umowy.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas (Kogen Sp. z o. o. ul. Wieluńska 28, 42-217 Częstochowa, e-mail: biuro@kogen.com.pl) o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną).

Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Z uwagi na fakt, że usługi są bezpłatne, kwestia płatności nie występuje.

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

– Adresat: Kogen Sp. z o. o. ul. Wieluńska 28, 42-217 Częstochowa, e-mail: biuro@kogen.com.pl

– Niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy o świadczenie usługi dostępności sklepu internetowego.

– Data zawarcia umowy ……………………………………………………………………………………………………………………….

– Imię i nazwisko konsumenta ………………………………………………………………………………………………………………

– Adres konsumenta …………………………………………………………………………………………………………………………….

– Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

– Data …………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

REGULAMIN USŁUG ŚWIADCZONYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

PROWADZENIA KONT DLA ZAREJESTROWANYCH KLIENTÓW SKLEPU INTERNETOWEGO KOGEN.COM.PL

§1 Postanowienia ogólne

 1. Administratorem Kont („Konto”) dla zarejestrowanych Klientów Sklepu internetowego („Użytkownicy”), prowadzonego pod adresem www.kogen.com.pl („Sklep”) jest Kogen Sp. z o. o. z siedzibą w Częstochowie, ul. Wieluńska 28, 42-217 Częstochowa, spółka wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Częstochowie, XVII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000505297, kapitał zakładowy 50 000 zł, NIP 9492196768 („Administrator”).
 2. Do kontaktów z Użytkownikami udostępniamy adres poczty elektronicznej: biuro@kogen.com.pl
 3. Administrator zapewnia Klientom prowadzonego przez siebie Sklepu internetowego możliwość uzyskania indywidualnego Konta dla zarejestrowanych Klientów.
 4. Usługa Konta jest bezpłatna.

§2 Rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną

W ramach usługi Konta dla zarejestrowanych Klientów, Użytkownik:

 • nie musi każdorazowo wpisywać swoich danych podczas składania zamówień;
 • może przeglądać swoje ostatnie zamówienia;
 • może zarządzać adresami płatności i dostawy;
 • może zmieniać hasło i szczegóły konta.
 • może przeglądać wcześniejsze zakupy;
 • może poprawiać swoje dane;
 • może zamieszczać na stronie Sklepu Administratora opinie o sprzedawanych tam produktach.

§3 Warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną

 1. Do korzystania z Konta Użytkownik powinien się zarejestrować, wypełniając krótki formularz rejestracyjny.
 2. Do rozwiązania umowy korzystania z Konta wystarczy, że Użytkownik wyśle do Administratora dyspozycję zamknięcia konta na adres biuro@kogen.com.pl

§4 Wymagania techniczne oraz ostrzeżenia

 1. Aby korzystać z Konta dla zarejestrowanych Klientów, trzeba dysponować sprzętem komputerowym spełniającym następujące wymagania techniczne: komputer z internetową przeglądarką WWW obsługującą technologie cookies oraz JavaScript.
 2. Korzystanie z usług udostępnianych w ramach Konta, wymaga spełniania następujących warunków technicznych, niezbędnych do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Administrator: dostęp do Internetu.
 3. Do szczególnych zagrożeń związanych z korzystaniem przez Użytkowników z Konta, z uwagi na fakt, że Konto znajduje się w sieci Internet, należy korzystanie z niego bez stosowania zabezpieczeń opisanych w dokumentacji przeglądarki internetowej. Dotyczy to w szczególności mechanizmów rozszerzających możliwości przeglądarek o funkcje wykraczające poza standard HTML. W przypadku nieprawidłowej konfiguracji zabezpieczeń przeglądarki istnieje też możliwość przechwycenia danych przesyłanych z i do serwera WWW. Ponadto korzystanie z Konta dla zarejestrowanych Klientów Sklepu wymaga udostępnienia podstawowych informacji o komputerze Użytkownika, takich jak: adres IP, domena, adres poprzednio odwiedzanej strony internetowej, używana przez Użytkownika przeglądarka oraz system operacyjny.
 4. Usługi Konta są bezpłatne. Jednak przypominamy, że Konto działa w Internecie, zatem dodatkowym kosztem, jaki Użytkownik może ponieść w związku z korzystaniem z niego, jest koszt połączenia z Internetem, którego wysokość jest zależna od czasu trwania połączenia i taryfy stosowanej przez operatora sieci, z której Użytkownik korzysta.
 5. W odniesieniu do opinii o produktach, Administrator pragnie zwrócić uwagę Użytkowników, iż udostępniając swoje opinie w Internecie, decydują się na publiczne ich udostępnienie nieograniczonemu i nieokreślonemu na przyszłość kręgowi Użytkowników, co może nieść za sobą konsekwencje dotyczące możliwej przyszłej ochrony dóbr osobistych oraz w przypadku opinii podlegających prawu autorskiemu, również praw do utworu.

§5 Zamieszczanie opinii – ogólne zasady

 1. Zgodnie z prawem informujemy o zakazie dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
 2. Z uwagi na możliwość zamieszczania za pomocą Konta publicznie dostępnych opinii, Użytkownikom zabrania się upowszechniania materiałów:
  1. zawierających treści wulgarne;
  2. zawierających groźby lub propagujących nienawiść;
  3. naruszających prawa osób trzecich;
  4. dokuczliwych lub mających na celu zaszkodzenie Administratorowi;
  5. zawierających treści stanowiące formę przestępstwa lub wykroczenia;
  6. zawierających treści promujące, zachęcające lub oferujące instrukcje dotyczące działalności nielegalnej, jak hakerstwo, cracking lub phreacking (w zakresie objętym karalnością);
  7. zawierających oprogramowanie, informacje lub inne materiały, w których skład wchodzą wirusy, „konie trojańskie”, dane zawierające „pluskwy”, bądź inne szkodliwe lub niszczące elementy;
  8. zawierających treści pornograficzne;
  9. zawierających przekazy reklamowe lub spam.
 3. Opinie są moderowane.

§6 Licencja

dotyczy tych opinii o produktach, które mogą podlegać prawu autorskiemu

 1. Udostępniając jakiekolwiek treści, Użytkownik oświadcza, iż posiada uprawnienia do upowszechniania tych materiałów i ich publikacja nie spowoduje naruszenia praw osób trzecich.
 2. Użytkownik, udostępniający opinię, udziela użytkownikom Internetu, na okres przeglądania strony, niewyłącznej, nieodpłatnej licencji na wykorzystanie utworów na następujących polach eksploatacji: trwałe lub czasowe zwielokrotnienie utworów w całości lub w części jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, w tym wprowadzanie do pamięci operacyjnej, magnetycznej, magneto-optycznej lub optycznej komputerów i innych urządzeń technicznych, w zakresie, w jakim jest to niezbędne do korzystania z treści i utworów w sposób wynikający z ich natury i przeznaczenia oraz sposobu publikacji.
 3. Użytkownik, udostępniający opinię, udziela Administratorowi niewyłącznej, nieodpłatnej licencji na wykorzystanie utworu na następujących polach eksploatacji: publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, trwałe lub czasowe zwielokrotnienie utworów w całości lub w części jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, w tym wprowadzanie do pamięci operacyjnej, magnetycznej, magneto-optycznej lub optycznej komputerów i innych urządzeń technicznych.
 4. Licencja udzielana jest na czas nieokreślony, z możliwością wypowiedzenia, zgodnie z art. 68.1. ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

§7 Procedura rozpatrywania reklamacji

 1. Reklamacje dotyczące korzystania z Konta mogą być składane Administratorowi pisemnie na adres siedziby lub elektronicznie na podany na adres e-mail.
 2. W reklamacji wystarczy podać informacje pozwalające na identyfikację osoby składającej reklamację, informacje umożliwiające kontakt z tą osobą (adres poczty elektronicznej) oraz samą treść reklamacji i ew. dowody na potwierdzenie zawartych w niej twierdzeń (np. screeny).
 3. Odpowiedź zostanie udzielona w ciągu maksymalnie 30 dni.
 4. W przypadku braku akceptacji przez zgłaszającego reklamację stanowiska Administratora, zgłaszający reklamację może dochodzić swych praw na zasadach ogólnych, korzystając z sądowych metod dochodzenia roszczeń, a w przypadku zgody obu stron – z pozasądowych metod rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/ istnieje platforma ODR – internetowego rozstrzygania sporów między konsumentami a przedsiębiorcami.
 5. W stosunku do Użytkowników, którzy nie są konsumentami ani nie przysługują im w tej kwestii prawa na równi z konsumentami, sądem właściwym do rozstrzygania sporów jest sąd właściwy dla siedziby Administratora.

§8 Odstąpienie od umowy

Wprawdzie Użytkownik ma prawo zrezygnować z korzystania z usługi bez konieczności stosowania przepisów o odstąpieniu, o czym mowa wyżej, jednak zgodnie z przepisami informujemy, że istnieje również możliwość odstąpienia od umowy, zgodnie z pouczeniem poniżej.

POUCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY
Dotyczy tylko konsumentów oraz osób objętych w tej kwestii ochroną konsumencką.

Prawo odstąpienia od umowy: mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia zawarcia umowy.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas (Kogen Sp. z o. o. ul. Wieluńska 28, 42-217 Częstochowa, e-mail: biuro@kogen.com.pl) o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną).

Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Z uwagi na fakt, że usługi są bezpłatne, kwestia płatności nie występuje.

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

– Adresat: Kogen Sp. z o. o. ul. Wieluńska 28, 42-217 Częstochowa, e-mail: biuro@kogen.com.pl

– Niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy o świadczenie usługi Konta zarejestrowanego Klienta Sklepu internetowego.

– Data zawarcia umowy ……………………………………………………………………………………………………………………….

– Imię i nazwisko konsumenta ………………………………………………………………………………………………………………

– Adres konsumenta …………………………………………………………………………………………………………………………….

– Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

– Data …………………………………………………………………………………………………………………………………………………..